نشاني : مشهد ، میدان تقی آباد ، مجتمع زیست خاور طبقه مثبت 1 واحد 4060 
 تلفن : 38381347  051
38438212  051
 نمابر : 38530598  051
پست  الكترونيك  : Info@GhasrRayaneh.Ir


نام و نام خانوادگی سمت همراه ایمیل
علیرضا بالغی مدیر شرکت 09158062006
86 88 40 30 093
alirezabaleghi@yahoo.com
حمید روحبخش مدیر شرکت ، برنامه نویس 09151130669
87 88 40 30 093
hamid_rouhbakhsh@yahoo.com
سعید نجمی کارشناس شبکه 80 88 40 30 093 sd_najmi@yahoo.com
مهدی واعظی کارشناس شبکه 81 88 40 30 093 emdad2001@yahoo.com
سجاد طهماسبی کارشناس رایانه 85 88 40 30 093 sajjad.tahmasebi@yahoo.com